Kõnekeskus

Kõnekeskuse peamisteks ülesanneteks on telefonimüük, andmebaaside haldamine, krediidikontrolli, kontrollostude ja turu-uuringute tegemine.

Kontrollostud
Turu-uuringute korraldamine ja rakendamine, et selgitada välja pakutavate teenuste nõrgad ja tugevad küljed. Info koondamine ja tulemuste analüüs.

Telefonimüük
Aktiivne telefonimüük, kõnedele vastamine, kõnede registreerimine ja tellimuste vastuvõtt.

Andmebaaside haldamine
Andmete kontrollimine, uuendamine ja kohandamine.

Turu-uuringud, sotsioloogilised küsitlused
Küsimustike ettevalmistamine, raportite koostamine ja tulemuste analüüs.

Krediidikontroll
Maksetähtaegade meelde tuletamine.

Kaebuste registreerimine
Kaebuste ja probleemide registreerimine ja haldamine.

Administratiivtöö
Meeldetuletuste ja reklaamkõnede tegemine. Klientide päringutele vastamine, sõnumivahetus, kirjavahetuse haldamine.

Meeldetuletuste ja reklaamkõnede tegemine.

Võta meiega ühendust: